ZESPÓŁ SZKÓŁ USŁUGOWYCH
w Gdyni
ul. Morska 77, 81-222 Gdynia tel. (058) 621 61 92
Opis bibliograficzny
Nadesłał bibliotekarz   
czwartek, 25 wrzesień 2008
Bibliografia - uporządkowany spis dokumentów dobranych według ustalonych kryteriów, spełniający zadania informacyjne
Literatura podmiotu - wykaz utworów literackich, filmów, reprodukcji malarstwa, rzeźby, które poddano analizie i interpretacji zgodnie z wybranym tematem prezentacji maturalnej

Literatura przedmiotu - wykaz wykorzystanych opracowań ogólnych (np. słowniki, encyklopedie, historie literatury) i szczegółowych (książki, artykuły, dokumenty elektroniczne)

Materiały pomocnicze -  wykorzystane do "ubarwienia " naszej wypowiedzi fragmenty filmów, obrazy, plakaty z cytatami, muzyka itp. 

 

Uwaga!

1. Informacji na temat książki szukaj najpierw na stronie tytułowej, a nie na okładce!

2. Pamiętaj, by pisać w ciągu - od marginesu do marginesu!


3. Zwracaj uwagę na znaki przestankowe - Stosuj je konsekwentnie! Każdy element opisu należy wyraźnie oddzielić od następnych przyjętym znakiem interpunkcyjnym


4. Jeżeli książka ma jednego, dwóch lub trzech autorów- wymieniamy  wszystkich; jeśli więcej- traktujemy jak pracę zbiorową i podajemy jedynie tytuł ( jeśli jest podany  wymieniamy także  redaktora)


5. W przypadku książki wydanej po raz pierwszy informacje o wydaniu całkowicie się pomija, natomiast informacje o zmianach w kolejnych wydaniach należy skrócić np. Wyd. 3. popraw. i rozsz.

6. Nr ISBN  ( ISBN-Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki ). Numer ISBN znajdziesz w książce wydanej po roku 1974. Jeśli go nie ma w książce - ten element opisu pomijamy.  W opisie fragmentu książki pomijamy numer ISBN.

7. Pamiętaj, że jedynymi elementami opisu bibliograficznego, które umieszczamy w cudzysłowie są tytuł czasopisma i "tytuł w tytule"!!! 

 8. Zobacz również: WZORY BIBLIOGRAFII

 

 

Opis bibliograficzny książki

Nazwisko i imię autora : Tytuł. Kolejne wydanie. Miejsce wydania : Nazwa wydawcy, rok wydania. Nr ISBN

 

PRZYKŁADY

Książka

Opis bibliograficzny książki

Gombrowicz Witold : Ferdydurke. Wyd. 4. Kraków : Wydaw. Literackie, 1992. ISBN 83-08-02134-4

Opis bibliograficzny książki - pracy zbiorowej

Licytacja. Szkice o nowej literaturze. Warszawa: PIW, 1981

Opis bibliograficzny wybranego wiersza z tomiku jednego autora

Kasprowicz Jan : Wybór poezji. Wyd. 3 rozszerz. Wrocław : Ossolineum, 1990. Dies irae, s. 158-173

Opis bibliograficzny wiersza w antologii różnych autorów

Lament świętokrzyski  W: Poezja polska od średniowiecza do współczesności. Wybór: Anna Rajca, Jerzy Polanicki. Warszawa :   Wydaw. Sara, 2001. , s. 10-11

Opis fragmentu książki

Parandowski Jan : Mitologia.  Londyn : Wydaw. Puls, 1992. Dzieje Tezeusza, s. 170-177

Opis fragmentu książki

Lipski Jan Józef : Wstęp  W: Jan Kasprowicz : Wybór poezji. Wyd. 3 rozsz. Wrocław : Ossolineum, 1990, s.  V-CXV

Opis fragmentu z Biblii
(Księga Hioba)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. Poznań: Wydaw. Pallotinum, 1990. ISBN 83-7014-218-4,  Hi 1, 1-22 ; 2, 1-12

Opis fragmentu z Biblii
(Hymn o miłości)

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. Poznań :  Wydaw. Pallotinum, 1990, 1 Kor. 13, 1-15

Opis bibliograficzny artykułu w książce (praca zbiorowa)

Maśliński Józef :"Kołtun? Co to za okaz?" Moralność pani Dulskiej  W: Lektury obowiązkowe. Pod red. Stanisława Balbusa i Włodzimierza Maciąga. Wrocław : Zakł. Narod. im. Ossolińskich, 1973. s. 317-318

Opis bibliograficzny opracowania lektury w książce z serii " Biblioteka Analiz Literackich

Głowiński Michał : "Ferdydurke" Witolda Gombrowicza. Warszawa :  WSiP, 1991. ISBN 83-02-04638-8

Opis bibliograficzny reprodukcji  malarstwa w książce

Botticelli Sandro :  Narodziny Wenus [il.] W: Wendy Beckett : Historia malarstwa. Wyd. 5. Warszawa : Wydaw. Arkady, 1999, s. 97

 

Opis bibliograficzny map, planów

Tytuł. Skala. [Wydanie jeżeli kolejne]. Rok wydania

Przykład:
Giżycko i okolice: mapa turystyczna. Skala 1: 15000.1994

 

 

Czasopismo


Opis bibliograficzny artykułu w czasopiśmie

Nazwisko i imię autora : Tytuł artykułu. "Tytuł czasopisma " rok  nr czasopisma, nr strony

Pawłowski Roman :Terapia śmiechem. "Gazeta Wyborcza" 2005  nr 226,   s.16

Opis bibliograficzny reprodukcji malarstwa w czasopiśmie

Wyspiański Stanisław : Macierzyństwo [il.] "Wielcy Malarze" część 30,  s.25

Opis bibliograficzny recenzji filmu w czasopiśmie

Polański Roman [reż.] : Oliver Twist. Rec. Krzysztof T. Toeplitz :  Obraz z dziecinnego pokoju. "Polityka" 2005 nr 38, s. 62-64

Opis bibliograficzny recenzji książki w czasopiśmie

Pilch Jerzy : Miasto utrapienia. Warszawa. 2004. Rec. Przemysław Czapliński. "Gazeta Wyborcza". 2004. nr 14, s. 16

Opis bibliograficzny wywiadu w czasopiśmie

Kapuściński Ryszard: Twórczość jest sztuką selekcji. Rozmowę przeprowadziły Agata Koss, Grażyna Ruszewska. "Cogito". 2000. nr 3, s. 75-77

 

Filmy i dokumenty elektroniczne

Opis bibliograficzny filmu na płycie DVD

Ogniem i mieczem [film]. Reż. Jerzy Hoffman. Warszawa: Zodiak, 1999. 1 płyta DVD

Opis bibliograficzny filmu na kasecie VHS

Cudzoziemka [film]. Reż. Ryszard Ber. Łódź: Zespoły Filmowe, 1986. 1 kaseta VHS

 

Książka w Internecie:


Hłasko Marek: Ósmy dzień tygodnia [on line] [dostęp 19 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.literatura.za pis.net.pl/okresy/wspolczesnosc/hlasko/osmy.htm. 


Strona www:


Skórka Stanisław: Wirtualna historia książki i bibliotek [online]. Kraków: Akademia Pedagogiczna, Instytut Informacji  Naukowej [dostęp 4 lutego 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.ap. krakow.pl/whk/


Artykuł w czasopiśmie internetowym:


Karpiel Anna: Motyw szatana w literaturze romantycznej W: "Konspekt" [on- line]. 2005 nr 2 [dostęp 22 września 2005]. Dostępny w Internecie: http://www.wsp.krakow.pl/konspekt/22/Karpiel.htm. ISSN 1509-6726 

 

 

Opis programu telewizyjnego

Torbicka Grażyna: Kocham kino [program telewizyjny]. Warszawa: TVP2, [wyemitowano 18 listopada 2008, o 19.35] 

 

Opis programu radiowego

Nowak Katarzyna, Szwedowska Joanna: Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata [program radiowy]. Warszawa: Polskie Radio Dwójka, [nadano 18 listopada 2008, o 11.45]

Opis reklamy w telewizji

A świstak siedzi i zawija je w te sreberka [reklama telewizyjna]. Warszawa: TVP1,[wyemitowano 15.10.2005, o 22.15]

 

Jeden utwór muzyczny z płyty

Chopin Fryderyk: Etiuda c-moll "Rewolucyjna". W: Chopin: Utwory fortepianowe. [dokument dźwiękowy]. Warszawa:  Point Classics AG, 1997. 1 płytaCD

Pawlikowska-Jasnorzewska Maria: Kto chce bym go kochała. W: Turnau Grzegorz: Tutaj jestem [dokument dźwiękowy]. Warszawa: Pomaton EMI, 1997.  1 płyta CD

 

                                     Zobacz również: WZORY BIBLIOGRAFII

Napisz do nas:
Ostatnia aktualizacja ( środa, 21 marzec 2012 )